Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Φωτογραφίες με σωστό συγχρονισμό

«Κλικ» την κατάλληλη στιγμή

FSDFSS2FSDFSS3FSDFSS8FSDFSS5FSDFSS6FSDFSS7FSDFSS9FSDFSS10FSDFSS11FSDFSS12FSDFSS1FSDFSS4