Ποιο γράμμα της αλφαβήτου δεν υπάρχει στο «Πιστεύω»;

- Φεβρουαρίου 24, 2019
Mέσα στο Σύμβολο της Πίστεώς μας εμπεριέχονται όλα τα γράμματα της αλφαβήτου.

Εκτός από ένα…

Γιατί μέσα εμπεριέχει όλη την αλήθεια της πίστεως μας χωρίς να υπάρχει μέσα ούτε ένα Ψέμα (Ψ).

 

Start typing and press Enter to search