Σε ισχύ από σήμερα η βίζα διακοπών με δικαίωμα εργασίας σε Αυστραλία και Ελλάδα

- Ιουλίου 02, 2019
Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η συμφωνία Ελλάδας-Αυστραλίας για διακοπές με δικαίωμα εργασίας, για 500 νέους.

Μια σειρά αλλαγών τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, με αφορμή την έναρξη του νέου οικονομικού έτους.

Ανάμεσά τους και η συμφωνία χορήγησης άδειας παραμονής στην Αυστραλία για Έλληνες ηλικίας 18-31 ετών που θέλουν να κάνουν διακοπές και παράλληλα να εργαστούν.

Το Πρόγραμμα Κινητικότητας για νέους της Ελλάδας και Αυστραλίας εφαρμόζεται μετά από περίπου 5 χρόνια και, σύμφωνα με τη σχετική Συμφωνία θα συμμετάσχουν σε αυτό κάθε χρόνο έως και 500 νέοι από τις δύο χώρες.

Νέοι ηλικίας από 18 έως 31 ετών έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για να ταξιδέψουν για έναν χρόνο στην Αυστραλία και παράλληλα να εργαστούν, καθώς με απλή τουριστική βίζα η εργασία είναι παράνομη.

Κύρια προϋπόθεση πέρα από το ηλικιακό όριο είναι η επίσκεψη στην χώρα υποδοχής για διακοπές να μην ξεπερνά σε διάρκεια τους δώδεκα ημερολογιακούς μήνες, να είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου για τη συνέχιση του ταξιδιού τους ή να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αγορά ενός τέτοιου εισιτηρίου, αλλά και να μην συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, σημαντική προϋπόθεση είναι και η κάλυψη των προσωπικών εξόδων των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν σε αυτό, που στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών φτάνει τις 5.000 δολάρια, ενώ για τους Αυστραλούς πολίτες στα 3.000 ευρώ.

Επίσης οι υποψήφιοι για την συγκεκριμένη άδεια παραμονής θα πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει σε παρόμοια προγράμματα στο παρελθόν.

Η συμφωνία ξεκαθαρίζει πως όσοι λάβουν άδεια παραμονής μέσω του προγράμματος, δεν μπορούν να απασχοληθούν από έναν εργοδότη για περισσότερο από έξι μήνες, εκτός εάν τους δοθεί η κατάλληλη άδεια.

Διαδικασία αίτησης

Για τις Διακοπές με Εργασία (Working Holiday) απαιτείται η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή η ολοκλήρωση επιτυχώς τουλάχιστον δύο ετών προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός πως οι νέοι άνθρωποι που θα υποβάλλουν αίτηση για την συγκεκριμένη άδεια παραμονής δεν επιτρέπεται να σπουδάσουν για περισσότερο από τέσσερις μήνες σε μια από τις δύο χώρες υποδοχης, καθώς ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι οι διακοπές με δικαίωμα εργασίας, αλλά και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι Έλληνες ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ και οι Αυστραλοί ενδιαφερόμενοι εδώ.

Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί την αίτηση για χορήγηση της άδειας Διακοπές με Εργασία (Working Holiday) εδώ για τους Έλληνες συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και εδώ για τους Αυστραλούς συμμετέχοντες.

 

Start typing and press Enter to search